Zdravlje je naše najveće bogatstvo, prvo i osnovno što želimo svojim bližnjima i sebi. Stoga je točnost rezultata bilo koje zdravstvene pretrage, kao i ispravno tumačenje dobivenih vrijednosti od vitalne važnosti za svakoga od nas. Ispravnost tih rezultata, osim o samoj analizi koja se provodi u laboratoriju, ovisi i o mnogim drugim parametrima, poput prethodne pripreme nas samih.

Dodatno, rezultati nekih analiza temelje se i na rezultatima drugih pretraga, stoga i njihova točnost mora biti uzeta u obzir prilikom interpretacije nalaza.

Budući da je ispravan nalaz, smjernica je za daljnje potencijalno liječenje i brigu o tijelu, smjerokaz koji nam pokazuje kako i gdje dalje, magistra Hana Breyer Priselac, iz Poliklinike Breyer pojasnila je kolika je pouzdanost rezultata i interpretacije laboratorijskih nalaza.

Laboratorijski nalazi čine velik dio informacija na kojima se temelje odluke liječnika, stoga svaka moguća pogreška može znatno utjecati na dobrobit pacijenta. No, pacijenti moraju biti svjesni da se proces dobivanja nalaza sastoji od više faza i da svaka od njih može utjecati na nalaz, posebice predanalitička faza.

Ukratko, proces dobivanja nalaza može se pojednostavljeno prikazati kroz tri faze: predanalitičku, analitičku i poslijeanalitičku.

Poznato je kako najveći dio pogrešaka u laboratorijskom radu proizlazi iz predanalitičke faze, a to je ona na koju mogu utjecati i pacijenti.

Odgovarajuća priprema pacijenta je različita i ovisi o analizi koja se provodi, a najčešće se odnosi na prethodnu prehranu, tjelesnu aktivnost, vrijeme dana ili ciklusa te uzimanje eventualnih lijekova koji mogu utjecati na rezultate analiza.

Svima je poznato kako se za neke laboratorijske pretrage potrebno pridržavati jednostavnih uputa:

  • određivanje masnoća ili glukoze u krvi – prethodna prehrana utječe na razinu analita u organizmu
  • željezo – njegova koncentracija varira o prethodnoj prehrani, uzimanju eventualnih suplemenata, ali i dobu dana
  • spolni hormoni – kod žena u fertilnoj dobi ovise o fazi ciklusa
  • hormoni štitnjače kod osoba koji su na terapiji – trebaju se određivati prije uzimanja dnevne doze lijeka
  • urinokultura – ako se radi unutar tjedan dana od uzimanja terapije antibiotikom, nalaz će svakako biti negativan

Za druge analize, od iznimnog je značaja da pacijent na ispravan način prikupi uzorak za analizu; ispravno sakupljanje mokraće kod analiza koje zahtijevaju 24-satni urin (ako nije prikupljen baš sav urin – zaključak će biti da je u danu izlučeno manje analita nego što treba) ili nepridržavanje točnih uputa za prikupljanje uzorka stolice za dokazivanje prisustva krvi u stolici ili prisustva Helicobacter pylori (u tom slučaju izvođenje analize je nemoguće).

Neke pretrage koje se obavljaju u laboratoriju mogu ovisiti o više različitih izmjerenih parametara stoga njihova točnost ovisi o točnosti svakog (prethodnog) mjerenja uključenog u konačni rezultat.

Primjeri takvih analiza su:

  • mjerenje slobodnog testosterona – analiza ovisi i o prethodno izmjerenom ukupnom testosteronu, ali i o vrijednostima proteina na koje se hormoni vežu u organizmu (dva prethodna mjerenje)
  • ROMA index – vjerojatnost da je prisutna malignost na jajniku, koja ovisi o izmjerenim tumorskim markerima CA 125 i HE4 (dva prethodna mjerenja)
  • kombinirani test probira – taj se test s razlogom zovi kombinirani, ovdje ispravnost nalaza ovisi o kombinaciji mnogih podataka: o samoj anamnezi trudnice (točnim podacima o datumu rođenja, tjelesnoj težini, prethodnim trudnoćama), zatim su od iznimne važnosti ispravni rezultati ultrazvučnog pregleda (prvenstveno CRL i NN), ispravno izmjereni laboratorijsko biokemijski parametri te naravno, kvalitetan statistički program prilagođen analizatorima na kojima se prethodni laboratorijski parametri mjere.

Tek kad su svi navedeni, ispravno izmjereni i uneseni podaci ispravni – i rezultat analize će biti točan, a naizgled mala razlika u npr. upisanom godištu trudnice ili izmjerenoj veličini nuhalnog nabora mogu rezultirati velikim razlikama u nalazu.

Razumljiva je nužnost točnih laboratorijskih rezultata pretraga,kao što je razumljiv strah svakoga od nas od moguće pogreške. Na sreću, zahvaljujući sofisticiranoj laboratorijskoj tehnologiji pogreške su danas svedene na minimum (većina analiza odvija se na automatskim analizatorima, gdje je bitno smanjena mogućnost ljudske greške), a njihovo je eventualno ispravljanje brzo i učinkovito. također, od osobite je važnosti da se svome liječniku, laboratoriju ili poliklinici uvijek možete obratiti s povjerenjem i biti sigurni kako će za sva vaša pitanja i nedoumice biti izdvojeno dovoljno vremena. Kao i da će vaš nalaz iščitati stručna osoba s dovoljno iskustva i znanja.

Preneseno: she.hr