Uključivanjem u projekt Središnji državni ured za demografiju i mlade omogućavamo svim postojećim korisnicima 𝐞-𝐃𝐣𝐞č𝐣𝐞 𝐤𝐚𝐫𝐭𝐢𝐜𝐞 i onima koji će to tek postati, ostvarivanje dodatnih pogodnosti u Poliklinici Medikol u Zagrebu i Čakovcu na sljedeće usluge:

  • 𝐩𝐫𝐞𝐠𝐥𝐞𝐝 𝐫𝐞𝐮𝐦𝐚𝐭𝐨𝐥𝐨𝐠𝐚 𝐢𝐥𝐢 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐣𝐚𝐭𝐫𝐚 – 𝟏𝟎% 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐬𝐭𝐚 na redovne cijene Poliklinike Medikol
    (roditelji korisnika dječje kartice)
  • 𝐟𝐢𝐳𝐢𝐨𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐣𝐬𝐤𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐩𝐜𝐢 𝐢𝐳𝐮𝐳𝐞𝐯 𝐩𝐚𝐤𝐞𝐭𝐚 – 𝟐𝟎% 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐬𝐭𝐚 na redovne cijene Poliklinike Medikol
    (roditelji korisnika dječje kartice)
  • 𝐩𝐞𝐝𝐢𝐣𝐚𝐭𝐫𝐢𝐣𝐬𝐤𝐚 𝐤𝐚𝐫𝐝𝐢𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐣𝐚 – 𝟐𝟓% 𝐩𝐨𝐩𝐮𝐬𝐭𝐚 na redovne cijene Poliklinike Medikol
    (djeca)
e-Dječja kartica / MUDRICA
e-Dječja kartica / MUDRICA

e-Dječja kartica – ‘Mudrica’ je aplikacija za mobilne uređaje (iOS i Android), namijenjena roditeljima, čije korištenje omogućava pogodnosti ili popuste na robe ili usluge s dogovorenim partnerima u hvalevrijednom projektu, a otprije nekoliko dana obitelji e-Dječje kartice pridružila se i Poliklinika Medikol.

Saznajte kako aktivirati ‘Mudricu’ i ostvariti dodatne pogodnosti na sljedećem LINK-u.

Za više informacija i rezervaciju termina javite se direktno u Polikliniku Medikol pozivom na info broj telefona 072 12 12 12 i 0800 78 78 ili mailom na [email protected].